Kondens på glasyta!

Några anledningar till kondens på glaset:
1.Kondens på yttre glaset, detta är ett tecken välisolerat fönster med bra energivärde, fönster släpper helt enkelt inte igenom tillräckligt med värme så att kondens bildas på utsidan. Detta uppstår i regel på fönster med mycket bra energivärden.
2.Kondens på innerglas i rummet, tyder på för hög luftfuktighet inomhus och/eller undermålig ventilation i huset. Du kan installera ventiler eller se över systemet i huset.
3.Kondens mellan glas i kassetten. Det finns ett läckage i kassetten som måste bytas ut.

Justering av dreh-kipp fönster
Justering av skjutdörrar
Om du får problem med många fönster efter installation!

Om så blir fallet har det antagligen att göra med undermålig installation, ej utfört på ett riktigt sätt. Kontrollera gärna hur installationen genomförs, används proffsiga verktyg, lågexpanderande fogskum med tillhörande pistol, om fönsterbåge och fönsterkarm demonteras innan montering i väggmodulen och hur snabbt arbetet genomförs. Vi hävdar att kvalitet i installation kräver tid och då kan man fråga – Vad är rimlig tid?
Normalt tar det för ett 2-manna team en dag att ut-montera 7 -9 gamla fönster  och sätta in nya.
Komplett installation med alla snickerier ca 3-4 fönster per dag.

Upplever kall luft (drag) från tröskel i aluminium!

Detta kan upplevas under vintertid med temperaturer under -15 grader Celsius. Aluminium är ett kallt material som leder temperatur väl och kan orsaka köldbrygga från utsida till insida.
Lösning när du har aluminium tröskel:
1. Isolera noggrant under tröskel, t.ex. självexpanderande fönstertejp: Soudaband akryl
2. Aluminium tröskel med distans till omgivande material.

Jag kan inte öppna/stänga fönsterbåge, den tar emot fönsterkarmen!

Normalt är detta ett resultat av fel installation eller fel materialval vid installation:
1. Låsbeslag är inte fixerade (rör sig) på karm eller båge, därför att fönsterbåge inte monterades ur karm vid installation av fönster i modul.
2. För mycket Fogskum (isolering) expanderar och påverkar karmen. Till PVC-fönster rekommenderas lågexpanderande fogskum i rätt mängd. PVC profilen är inte lika stum i material som trä eller aluminium, där för mycket fogskum påverkar i mindre skala.
Lösning:
1. Du kan justera ditt PVC-fönster på många sätt
2. Om justeringar inte hjälper, montera ur karmen och installera rätt från början
3. Använd endast lågexpanderande fogskum, vi rekommenderar Soudal!
4. Du kan, inte nödvändigt, vid installation använda skruv i mitt av karm (alla sidor) i förebyggande, för att undvika deformation.

Spricka i glas eller repa på glas

Kan inträffa under transport, installation eller naturligtvis vid olycka i hemmet, men det är ganska enkelt att lösa:
1.Alla PVCfönster är konstruerade för enkel hantering och reparation. Du beställer helt enkelt en ny glaskassett från leverantör eller glasmästare. Demontera invändig list runt kassetten med t.ex. spackelspade, inga vassa verktyg, ta bort distansklossar runt kassetten och eventuellt krossat glas. Montera den nya kassetten, glöm inte alla distansklossar som håller glaskassetten i fixerat läge i bågen
2.Kontakta din leverantör, som bör veta hur man avhjälper problemet.

Hur man byter glaskassett

Skada i fönsterkarm eller fönsterbåge!

Detta kan inträffa under transport, installation eller ett produktionsfel. Om fönsterbågen är skadad kan denna bytas enbart, även om hela fönstret är installerat, men om fönsterkarm är skadad som inte går att reparera måste denna monteras bort och återinstallera en ny.
Lösning:
1.Skadad fönsterbåge: Beställ ny fönsterbåge från leverantör av PVC-fönster, som kan leverera denna med beslag och glaskassett eller utan. Du kan alltid återanvända delar av skadad fönsterbåge. Vi rekommenderar att du anlitar fackmässig hjälp till detta.
2.Skadad fönsterkarm: Om fönster inte är installerat, beställ ny karm och flytta befintlig fönsterbåge till den nya karmen.
3.Skadad fönsterkarm: Om fönster är installerat, finns möjlighet att reparera skadan. På marknaden finns en mängd olika kemiska lösningar och spackel för att reparera en skada. Detta fungerar i de allra flesta fall, med mycket bra resultat.

Vind-drag genom stängt fönster!

Oftast beror detta på att karm och fönster inte är rätt installerat, att karmen är sned i någon sida, eller att karm är skadad innan installation. Därför är det viktigt att med vattenpass och kryssmätning diagonalt säkerställa rätt installation av karm och rätt justerad fönsterbåge.
Viktigt är att transportera fönster stående och i en fixerad ställning.

Stora fasta fönster – installation!

Viktigt med stabil botten-regel vid installation av stora tunga fönsterpartier. Du kan använda monteringsbleck som medföljer eller skruv. Om du använder skruv måste glaslist och glaskassett demonteras innan, detta är också en fördel när man flyttar stor tunga fasta fönster. Vi rekommenderar att du använder skruv 7,5mm/90-150mm (se bild). Även flexi fogskum rekommenderas vid sådan installation.

Installation med fogskum eller expanderande isolerband!

Standard-installation av PVC-fönster görs med lågexpanderande fogskum, men det finns idag på marknaden andra alternativ. Utöver standard-installation med fogskum som är mycket bra, finns också varm-installation med special material, expanderande fogband (butylband) självhäftande folie. Detta system är mycket populärt i mellan Europa, men konstigt nog inte i vårt kalla klimat i Skandinavien. Många tror att ett fönster med bra energivärde är tillräckligt, men det är sant till 60%, resten påverkas av hur och med vilket material installationen utförs. Om du är intresserad av alternativ till standard-installation, besök t.ex. Tremco, Illbruck, Soudal eller Wurth hemsidor.

Stora 1-luft fönster med dreh-kipp funktion, vad rekommenderas!

Breda fönster med 3-glas kassett blir väldigt tunga, ca 45kg per m² och detta belastar givetvis sidogångjärn vid öppning och stängning. Detta kan medföra sned hängning efter en tid.
Alla tillverkare av fönster har regler och normer för hur dimensioner tillåts vara, detta ur kvalitets och säkerhetssynpunkter, vilket är naturligt. Ibland frågar kunder oss varför man inte kan köpa just den dimensionen och väljer en annan leverantör.
Svaret varför vi inte vill sälja detta är enkelt, vi vill sälja en bra lösning som håller många år utan problem och inte bara sälja ett fönster.

Fönsterbleck till PVC-fönster!

Du kan beställa fönsterbleck från plåtslagare eller besöka närmaste byggvauhandel, som normalt     har ett stort sortiment av fönsterbleck
Installera på karmens utsida under dräneringshål för avvattning, applicera en utesilikonsträng mellan bleck och karm och använd förslagsvis plåtskruv max 20mm i karmen.
Installera under karmen, placera blecket under karmen, som bilden visar.
Om vi installerar dina fönster ingår alltid fönsterbleck, vi har specialverktyg/maskin som tillverkas från bandplåt anpassat för dina fönster.

Hur mäter jag mina fönster?

Det enklaste sättet är att företaget som du köper fönster från kontrollmäter hemma hos dig för beställning och tar ansvar så att alla dimensioner blir rätt från början. Antagligen behöver personen från fönsterföretaget med sin erfarenhet inte öppna upp foder eller lister.

Om du vill göra det själv, så rekommenderar vi att du öppnar up foder både på insida och utsida och mäter den befinliga fönsterkarmen, då är chansen stor att det blir rätt.

 

TGI-ram/Swisspacer ram eller standard metall ram i glaskassett!

Många kunder frågar sig själv eller fönsterleverantör: Varför får jag kondens nedtill på mina nya fönster. Vår fråga blir då: vilket material har du i listen mellan glasen i kassetten, som är en viktig del i fönsterkonstruktionen?
En stor del av säljare i fönsterbranschen kan inte förklara varför detta fenomen uppstår, så därför är det viktigt att alltid fråga om specifikationer och inte bara pris.
Kondens på insidan beror oftast på att listen mellan glas är av metall och fungerar som en köldbrygga och kondenserar den varma luften på insidan.
Vi använder metall-list enbart på våra Budget-modeller (men för att motverka kondens är denna fylld med komposit).
Alla andra modeller från Standard och uppåt som vi marknadsför är utrustade med TGI-ram (varm ram) i glaskassetten.
Då blir det bättre isolerat och förhindrar att kondens bildas på insidan av fönster.

 

Installation av fönster, monteringsbleck eller skruv?

Varje företag har sitt eget system för installation. Några använder monteringsbleck andra skruv. Båda lösningarna är ok!

Om fönsterbeslag inte fungerar!

Kontrollera alla skruvar till beslag runt om i fönsterbåge, kanske någon är lös eller trasig del i beslag. Om du är normalt praktisk, så kanske du kan lösa problemet själv eller kontakta leverantör för nya detaljer eller hjälp. Oftast finns det också instruktion i manualer på hemsidor etc.

Skötselråd för dina PVC-fönster!

PVC-fönster är näst intill underhållsfria, dock 2-3 ggr om året bör du rengöra båge och karm med förslagsvis diskmedel och en mjuk rengörings trasa.Om fönster blir mycket nedsmutsade av någon anledning finns det speciell rengöring för PVC-fönster. Kontakta oss i så fall eller fråga om rengöringsmedel speciellt för PVC-fönster i handel.

Inåtgående eller utåtgående fönsterdörr?

Båda lösningarna är bra och beroende på plats, här är fördelar resp nackdelar:
Inåtgående fördelar:
Dreh/Kipp funktion (vädringsläge), gångjärn och handtag enbart insida ger bättre inbrottsskydd, fönsterprofil med större glasyta – bättre ljusinsläpp och ett något bättre energivärde.
Inåtgående nackdelar:
Kan inte öppna från utsida, dörren upptar plats i rummet, när den öppnas.
Utåtgående fördelar:
Handtag och lås på båda sidor, tar inte upp plats i rummet när den öppnas.
Utåtgående nackdelar:
Något mindre glasyta, och något sämre energivärde.

Ljudisolerade fönster (bullerdämpande glas) behövs det?

Ja, om du bor väldigt nära en motorväg eller en järnväg, så behöver du aktiv bullerdämpning.
Men i ett normalt villaområde med måttlig trafik är det inte nödvändigt. Ett standard 2 eller 3-glas reducerar ljud utifrån med 32 – 34db, detta är tillräckligt och stor skillnad jämfört med äldre fönster.
Ljudreducering skapas genom att man använder tjockare glas, oftast en kombination av 4 – 6 -8mm glas i kassetten, karmdjupet är också avgörande.
Det kan vara så att i en 2-glas-kassett reduceras ljudet mer än i 3-glas-kassett beroende på att man får plats med tjockare glas när man använder 2 glas i fönsterbågen.

Fönstergaranti – hur fungerar det?

Garanti är en trygghet om den är rätt utformad. Garanti enbart för att sälja fönster i reklamblad upp till 30, 40 eller 50 år, hur relevant är det!
Oftast uppstår problem med produkt oavsett efter första veckan eller första året och då är det viktigt med en garanti och förhoppningsvis någon som avhjälper felet.
Köper man en bil för 350.000kr får man på sin höjd 5-års garanti med många undantag!
Vi har arbetat med fönster i många år och vet att majoriteten av profil och fönster producenter erbjuder10-års garanti som är ett tillräckligt skydd för köpare vid eventuella fel.

Många förslag - olika priser!

Vårt råd – titta inte enbart på priset, det är en investering för många år framåt att byta fönster i sitt hus. Jämför alltid specifikationer i produkten – fråga säljaren, hur många luftkammare finns det i profilen, vad är karmdjup, vilken sorts list mellan glas i kassetten, vilket U-värde (energivärde), hur djup är själva glaskassetten. 80mm eller 93mm karmdjup är stabilare och bättre isolerad än 70mm profil!
48mm glaskassett har bättre ljud och energivärden än 36mm!
Metalllist eller TGI-ram i glaskassetten för att undvika ev. Kondens på insidan!
Att jämföra specifikationer är viktigt, så att du trivs med dina nya fönster för lång tid framöver.

Nya fönster – hur skall du hitta fönster som motsvarar ditt behov!

Pvc-fönster eller träfönster, jämför för och nackdelar med respektive fönster, vad passar till mitt hus och vilka energivärden vill jag uppnå.
En bra början är att kontakta olika fönsterföretag efter faktainsamling och få råd. Ett seriöst företag skall kunna ge råd inte bara sälja och helst erbjuda någon utställning där man fysiskt kan se och känna på nya fönster. Är företaget stabilt t.ex. med egna transportfordon, kontor, utställning, egna installatörer och en produktion med kvalitetsprodukter och garantier eller bara ett enmansbolag med kontor i bostaden!
Lågtpris – högt pris -bra produkt, vad är viktigt för dig, antagligen blir svaret – ett prisvärt kvalitetsfönster som jag skall var nöjd med i många år utan problem.
I branschen cirkulerar många erbjudanden fram och tillbaka, i slutändan är det sista raden på en seriös offert som är viktigast och intrycket man får av det säljande företaget, eller

sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher pandora charms outlet saldi pandora charms outlet saldi pandora charms outlet saldi pandora charms outlet saldi pandora charms outlet saldi pandora charms outlet saldi golden goose soldes golden goose soldes golden goose soldes golden goose soldes golden goose soldes golden goose soldes golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet lunette de soleil ray ban ray ban pas cher lunette de soleil ray ban ray ban pas cher lunette de soleil ray ban ray ban pas cher ray ban outlet ray ban outlet ray ban outlet ray ban outlet ray ban outlet ray ban outlet pandora outlet pandora outlet 2018