Reklamationsvillkor

Vid felaktig reklamation kommer kunden att belastas med servicemannens resekostnad och 500kr inkl.moms per timme.
Vid synlig transportskada skall reklamation göras till speditör på fraktsedeln vid mottagandet.
Vid dold skada skall detta reklameras till Fönsterman inom 7 dagar, med en kontakt till oss.

Garantivillkor

Trä-aluminiumbeklädda – garanti
5år – Mot röta i karm/båge
10år – Beslag och funktion
10år – Kondens mellan glaset

Träfönster – garanti
5år – Mot röta i karm/båge
10år – Beslag och funktion
10år – Kondens mellan glaset

PVC-fönster – garanti
30år – Färgförändring av vita PVC-profiler (fönster)
10år – Beslag (fönster)
3år – Beslag (fönsterdörrar)
10år – Kondens mellan glaset (fönster och fönsterdörrar)
10år – Färgförändring av vita PVC-profiler (fönsterdörrar)
10år – Beslag (fönsterdörrar)

1. Reklamationen bör lämnas skriftligen till inköpsstället och samtidigt bör ett inköpsbevis (faktura eller kvitto) uppvisas.
2. Garantitiden räknas från dag för upphämtning eller från leverans till avtalad plats.
3. Fullgjord betalning av produkten är ett villkor för granskning av reklamationsansökan.
Om reklamationen avser installationen skall denna också vara betald.
4. Vid felaktig reklamation kommer kunden att belastas med servicemannens resekostnad  och 500 kr inkl.moms per timme.
5. Reklamationen kommer inte att godkännas om fönstren har skadats pga. felaktig montering, som inte har utförts av våra installatörer.
6. Alla produktions- och monteringsfel (om monteringen utfördes av vårt företag) kommer att åtgärdas inom 30 dagar. Mer komplicerade fel kan ta längre tid att åtgärda.
7. Garantin omfattar inte fel som orsakats av:

Produkten används på ett sätt den inte är avsedd för.
Felaktigt underhåll eller brist på underhåll.
Felaktig skötsel och justering.
Yttre påverkan (kemikalier, eld, osv.).
Konstruktionsändringar och reparationer utförda av obehöriga personer.
Felaktig montering som konstateras av företagets representant.
Mekaniska skador som har uppstått efter leverans eller efter installation av vår personal.
Slitage på delar.
Termodynamiska företeelser (in och utvändig kondens på snickerier i utrymmet där snickerier har monterats).
Felaktig ventilation i utrymmet.
Naturkatastrofer.

8. Garantin omfattar inte mekaniska skador och glassprickor som uppstod under användningen eller fel som är tillåtna enligt gällande normer.
9. Företaget avgör på vilket sätt felen ska åtgärdas.
10. Kunden åtagas att kontrollera kvalitén och kvantiteten i samband med leverans inom ramen för synliga fel, som inte är reklamationsgrundande efter avlämningen av snickerierna. Till synliga fel inräknas följande brister: mått, uppdelningar, kulör samt mekaniska skador på glasrutor eller fönsterbågar så som repor, sprickor osv. Om kunden trots synliga fel bestämmer sig för montering av den bristfälliga produkten, förlorar kunden rätten till reklamation och anspråk pga. andra skador orsakade av den felaktiga produkten.
11. Garantin omfattar endast skador som innefattas av avtalet. Företagets ansvar begränsas till återbetalning av den sålda produktens värde. Vi ansvarar inte för övriga omkostnader som har uppstått pga. produktskadan.
12. Garantin gäller i landet där företaget säljer sina produkter.

Fyll i reklamationsformulär

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Mobilnummer (obligatorisk)

Gatuadress (obligatorisk)

Postnr (obligatorisk)

Ort (obligatorisk)

Offertnummer/fakturanummer (obligatorisk)

Positionnummer i offerten (obligatorisk)

Monterat av (obligatorisk)
FönstermanAndra hantverkareKundEj monterat

Problem gäller (obligatorisk)
TransportskadaGlaskassettBeslagHandtagLåsKarmSnickerierPersiennerRullgardinerPlissé

Felbeskrivning (obligatorisk)

Bifoga fil (bild, pdf, ...)

Jag har läst och accepterar reklamationsvillkor!

sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher sac goyard pas cher pandora charms outlet saldi pandora charms outlet saldi pandora charms outlet saldi pandora charms outlet saldi pandora charms outlet saldi pandora charms outlet saldi golden goose soldes golden goose soldes golden goose soldes golden goose soldes golden goose soldes golden goose soldes golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet golden goose outlet lunette de soleil ray ban ray ban pas cher lunette de soleil ray ban ray ban pas cher lunette de soleil ray ban ray ban pas cher ray ban outlet ray ban outlet ray ban outlet ray ban outlet ray ban outlet ray ban outlet pandora outlet pandora outlet 2018